Технологія хлібопекарських виробів
Виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів

          Вивчення дисципліни “ Технологія хлібопекарських виробів” має за мету сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців із спеціальності. Матеріал дисципліни базується на знаннях, що одержали студенти при вивченні дисциплін природничого, загальноінженерного та інших циклів.

          В коло питань дисципліни входять: хімічний склад і технологічні властивості сировини, що використовується  у хлібопекарському виробництві; теоретичні основи технології хлібних виробів; колоїдні, біохімічні та мікробіологічні процеси, що проходять при замішуванні, дозріванні тіста, випіканні , зберіганні виробів; фізико – механічні, структурні перетворення біополімерів на різних стадіях технологічного процесу; сучасна технологія виготовлення хлібних виробів в умовах промислових підприємств та пекарень; вихід хлібобулочних виробів і фактори, що на нього впливають; асортимент хлібобулочних виробів; формування та оцінка якості хлібобулочних виробів; харчова цінність хлібних виробів і шляхи її підвищення; харчові добавки та їх функціональна роль у технології хлібопекарського виробництва; актуальні проблеми галузі в ринкових умовах виробництва; промислова екологія, безпека харчових продуктів і безпека життєдіяльності, вимоги до санітарно- гігієнічних умов виробництва

Технологічне устаткування галузі
Виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів

Предметом навчальної дисципліни «Технологічне устаткування галузі»  є вивчення студентами функціонального призначення та області застосування основних видів технологічного обладнання промисловості, визначення специфічних особливостей основних груп обладнання та їх класифікація, вивчення будови, принципу дії обладнання та основних його вузлів та деталей, а  також правил раціонального обслуговування та необхідних вимог безпеки праці на сучасних підприємствах із виробництва хліба, макаронних, кондитерських виробів  і харчоконцентратів