Технологія приготування їжі (Лоза)
Ресторанне обслуговування

Предметом дисципліни є асортимент страв, технологічний процес їх виробництва,  реалізація різноманітних видів кулінарної та кондитерської продукції.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Технологія виробництва кулінарної продукції» базується на таких дисциплінах – «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Санітарія та гігієна», «Біохімія», «Мікробіологія», «Фізична і колоїдна хімія», «Товарознавство», «Основи стандартизації та якості продукції».

Організація обслуговування
Ресторанне обслуговування

Предметом вивчення навчальної дисципліни  є сукупність теоретичних знань та практичних навичок з питань сучасного обслуговування споживачів  в закладах ресторанного господарства; технологія процесу обслуговування, що є основою для раціональної організації процесу обслуговування; проблем організаційно – технічного спрямування; пошуку найбільш ефективних варіантів систем, методів і форм обслуговування, а також їх класифікація.